Dramatisera en saga

Avdramatisera gestaltning

Ett sätt att avdramatisera drama är att släppa tanken att alla måste veta på förhand vad de ska göra. Det kan ni göra genom att utgå från kända sagor, och gärna sådana som eleverna redan är bekanta med. Du som pedagog läser sagan högt, medan eleverna gestaltar det som händer i realtid.

Här tränar man på drama och kommunikation, men också på att använda sin fantasi och improvisera.

Gör så här

  • Välj en saga att arbeta med, exempelvis Bockarna Bruse.
  • Plasta in bilder på sagans karaktärer, i det här fallet de tre bockarna Bruse samt trollet under bron. Sätt varje bild i ett band, så att det kan hängas om halsen på en elev.
  • Dela ut rollerna, som blir tydliga genom bilderna som eleverna hänger runt halsen.
  • Du (eller någon annan) läser sagan, medan eleverna dramatiserar handlingen.
  • Spela gärna samma saga flera gånger om.

Vidareutveckling

När ni eleverna väl är bekanta med sagan behövs inte berättaren, och eleverna kan spela upp handlingen själva. Plötsligt har de lärt sig en hel teaterföreställning – med sig själva som regissörer.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - drama

Kommunikation: Samspela, tala och samtala

Från läroplanens syfte

  • välja och använda olika rörelser
  • samspela med andra
Publicerat fredag 9 oktober 2020