Video

En informationsfilm om kvalitetsenkät till vårdnadshavare som har barn som går på specialskola. 

Denna är en informationsfilm om kvalitetsenkät som skickas ut till vårdnadshavare. Filmen är på ca 1,20 minuter. Slå på CC-funktionen om du vill ha svenska undertexter. Filmen är på talad svenska och är teckenspråksöversatt. 

Vi vill veta vad ni tycker om ert barns skola

Under vecka 39 skickar vi ut en länk till enkät till dig som är vårdnadshavare. Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna utveckla våra skolor att bli ännu bättre. Vi hoppas därför att alla vill ta sig tid att besvara enkäten. 

Du får ett e-postmeddelande med en länk till enkäten, som besvaras digitalt. SPSM & Qualis med e-postadressen SPSMV-123456789@mail.survey-xact.se kommer att stå som avsändare till e-postmeddelandet.

Det tar cirka 10 min att besvara enkäten. Du får olika frågor om hur du tycker att skolan fungerar för ditt barn.

Har du ett annat modersmål än svenska? Enkäten finns på 16 olika språk och val av språk sker i enkäten. Har du dari, somaliska eller tingrinja som modersmål får du enkäten skickad till dig per post istället.

Har du frågor om enkäten är du välkommen att kontakta din skola. 

Publicerat onsdag 28 september 2022