Tidigare webbseminarier

Här publiceras tidigare webbseminarier. Tänk på att webbseminarierna speglar de förhållanden som rådde då de spelades in.

2017

Digitalt lärande

Vad innebär den nationella digitaliseringsstrategin? Hur skapar vi förutsättningar för digitalt lärande? Vilket stöd kan man få av Specialpedagogiska skolmyndigheten? Sändes den 14 december 2017. Stefan Bonn och Eva Rännar föreläser och John Hanson är moderator. Alla är rådgivare på SPSM. Webbseminariet är teckenspråkstolkat. 

Presentationen (PDF-dokument, 2 kB)

Se seminariet via länk.

Video

Stödmaterial Förskola

Sändes i januari 2017. Aya Stehager och Ulla-Britt Lihagen, rådgivare presenterar Stödmaterial förskola.

Video

2016

Barn som inte leker

Sändes den 8 december 2016. Föreläsare är Inger Anell, Ulla Britt Lihgen och Marie Alterwall, alla rådgivare på SPSM

Se webbseminariet via länk 

Presentationen från webbseminariet (PDF-dokument, 684 bytes)

Forskningsanknytning till stödmaterial förskola (PDF-dokument, 109 bytes)

Skolsituationer för elever inom autismspektrumtillstånd

Sändes den 2 december 2016. Föreläsare är Linda Petersson, rådgivare SPSM och moderator är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör SPSM.

Se webbseminariet via länk

Presentationen som pdf (PDF-dokument, 247 bytes)

Tillgänglig lärmiljö i praktiken

Sändes den 23 november 2016. Föreläsare är Torsten Ydén och Agneta Dehlin, båda rådgivare på SPSM. Representanter från Mora kommun samt Norrköpings kommun deltar och redogör för hur man arbetat med tillgänglighet. De samtalar med Mia Arnesson-Häggeborn och Eva Prytz, båda rådgivare på SPSM.

Se webbseminariet via länk

Presentation från webbseminariet (PDF-dokument, 1 kB)

Presentation Mora kommun (PDF-dokument, 984 bytes)

Elevenkät tillgänglighet Mora kommun (PDF-dokument, 553 bytes)

Exempel på individuell kartläggning (PDF-dokument, 3 kB)

Exempel 2 på individuell kartläggning (PDF-dokument, 246 bytes)

Video

Tillgänglig lärmiljö för vuxenstuderande inom autismspektrum

Sändes torsdagen den 17 november 2016. Föreläsare är Agneta Hell och moderator är Marita Andersson, båda rådgivare SPSM.

Se webbseminariet via länk

Presentationen som pdf (PDF-dokument, 290 bytes)

Tillgänglig lärmiljö för vuxenstuderande med adhd

Sändes den 27 oktober 2016. Föreläsare är Tina Berg Sjölander och Tarja Kallins, både rådgivare SPSM. Moderator är Marita Andersson, rådgivare SPSM.

Se webbseminariet via länk

Presentationen som pdf (PDF-dokument, 188 bytes)

Studiepaket Vuxen - att göra studiesituationen tillgänglig för vuxenstuderande med funktionsnedsättning

Sändes torsdagen den 18 februari 2016. Webbseminariet beskriver syftet med studiepaket vuxen och hur det är tänkt att arbeta med paketet. Moderator är Marita Andersson, rådgivare på SPSM och föreläsare är Anette Wiklund, rådgivare på SPSM och Annika Wallin, projektledare för arbetet med studiepaketet.

Se webbseminariet via länk

Video

2015

Fysisk tillgänglig lärmiljö i förskolan

Sändes i november 2015. Tredje delen av en serie på tre fristående webbseminarier för förskolans personal kring Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning.

Se webbseminariet via länk

Presentationen under webbseminariet (Powerpoint-mall, 566 bytes)

Social tillgänglig lärmiljö i förskolan

Sändes i november 2015. Andra delen av en serie på tre fristående webbseminarier för förskolans personal kring Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning. I den här första delen lyfts den sociala tillgängligheten fram.

Se webbseminariet via länk

Presentationen under webbseminariet (Powerpoint-dokument, 1 kB)

Pedagogisk tillgänglig lärmiljö i förskolan

Sändes torsdagen den 22 oktober 2015. Första delen av en serie på tre fristående webbseminarier för förskolans personal kring Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för en tillgänglig utbildning.

Se webbseminariet via länk

Samspel som lyfter - om empatiskt ledarskap i förskolan

Sändes torsdagen den 11 juni 2015. Karolina Olsson Newman, barnskötare och förskollärarna Anna Toutin och Helen Johansson och på Taffelbäckens förskola i Undersåker berättar om sitt arbete kring empatiskt ledarskap i förskolan. Ett projekt som delfinansierats av SiS-medel från SPSM och som vunnit ett demokratipris i region Jämtland. Moderator för seminariet är Roland Widlund, rådgivare i Östersund. Vi beklagar den bitvis dåliga ljudkvaliteten.

Se webbseminariet via länk

Presentationen från (PDF-dokument, 764 bytes) webbseminariet (PDF-dokument, 764 bytes) (PDF-dokument, 764 bytes)

HODA- Hörteknik i skolan och dess användning i skolan

Sändes måndagen den 13 april 2015. Håkan Bergkvist, samordnare för Auditiv miljö, föreläser om HODA-rapporten som släpptes i början av mars 2015. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns? Moderator är Anna Kjellander, rådgivare SPSM. 74 minuter långt.

Se webbseminariet via länk

Presentation  (PDF-dokument, 1 kB)

Video

Lärares verktyg i bedömningsprocessen

Sändes onsdagen den 11 mars 2015. Pernilla Lundgren, undervisningsråd Skolverket, Elisabeth Ahlgren, enhetschef Skolinspektionen och Anna Sjölander, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten diskuterar bedömning i olika perspektiv utifrån en fallbeskrivning. Vi beklagar att ljudet är lågt i början, allra bäst lyssnar du med headset. 88 minuter långt.

Se webbseminariet via länk

Presentation (PDF-dokument, 303 kB)

2014

När skolan inte räcker till

Sändes onsdagen den 10 december 2014. Föreläsare är Björn Wickström, temaledare för Sveriges kommuner och landstings Psynk - psykisk hälsa barn och unga och Malin Gren Landell, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Linköping. Moderator är Erika Bergman, kommunikatör på SPSM

Se föreläsningen via länk

Björn Wickströms presentation (PDF-dokument, 578 kB)
Malin Gren Landells presentation (PDF-dokument, 2,9 MB)

Samspel, struktur och delaktighet med stöd av pekplattan

Sändes torsdagen den 4 december 2014. Föreläsare är Johnny Andersson, rådgivare SPSM och moderator är Thomas Ahlstrand, samordnare för området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, SPSM.

Se föreläsningen via länk
Presentation Samspel och struktur med hjälp av pekplattan (PDF-dokument, 1,1 MB)

Video

SIS-projekt för utveckling av lärmiljöer för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning

Sändes onsdagen den 19 november 2014.

Från SPSM deltar Kenneth Drougge, samordnare på Statsbidragsavdelningen. Kommuner som deltar är Vännäs i Västerbottens län, Finspångs kommun i Östergötlands län och Kungsbacka kommun i Hallands län.

Se föreläsningen via länk

Presentation Vännäs kommun (PDF-dokument, 1,8 MB)
Presentation Finspångs kommun (PDF-dokument, 94 kB)
Presentation Kungsbacka kommun (PDF-dokument, 746 kB)

Video

Specialpedagogik i förskolan - från medicinska diagnoser till problemorienterat synsätt

Sändes onsdagen den 22 oktober 2014. Föreläsare var Nina Mohss, rådgivare SPSM och moderator Ylva Schön, rådgivare SPSM.

Se föreläsningen via länk
Presentationen från webbseminariet (PDF-dokument, 976 kB)

Formativ bedömning - en möjlighet till professionellt lärande och en mer likvärdig utbildning?


Sändes tisdagen den 7 oktober 2014. Föreläsare är Pia Persson, rådgivare SPSM och moderator är Margareta Bergknut, rådgivare SPSM.

Se föreläsningen via länk
Presentationen från webbseminariet (Powerpoint-dokument, 639 kB) (PDF-dokument, 723 bytes)

Video

Vad är tillgänglig utbildning för elever med funktionsnedsättning och utländsk bakgrund?

Sändes den 30 september 2014. Denho Özmen, rådgivare SPSM föreläser. Moderator är Åsa Rosander Greholt, kommunikationsenheten på SPSM

Se föreläsningen via länk
Presentationen från webbseminariet (PDF-dokument, 2,6 MB)

Video

Skapa en tillgänglig skola för elever med hörselnedsättning

Sändes måndagen den 16 juni 2014. Carin Norman, samordnare SPSM och Gunilla Fällman, rådgivare SPSM, föreläser kring elever med hörselnedsättning. Målgrupp för webbseminariet är främst rektorer och skolledare, men även pedagoger har nytta av föreläsningen.

Se föreläsningen via länk

Se föreläsningen i mp4-format:

Video

Hur arbetar du med tillgänglighet i skolan?
Sändes tisdagen den 13 maj 2014. Catrin Tufvesson, samordnare SPSM och Peter Westerdahl, projektledare för DATE föreläser. Moderator är Karin Kjellberg, DATE. Ett samarbete mellan SPSM och Handikappförbunden.

Se föreläsningen via länk

Se föreläsningen i mp4-format:

Video

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - ett stödmaterial

Sändes den 29 april 2014. Rådgivarna Gunilla Salo och Ylva Hjerpe föreläser, Sarah Neuman är moderator.

Chattfrågor (PDF-dokument, 170 kB)

Se föreläsningen via länk

Se föreläsningen i mp4-format:

Video

Publicerat tisdag 7 oktober 2014 Granskat torsdag 8 mars 2018