Hoppa till innehåll

Vuxenutbildning i förändring, erfarenheter från förändringsarbeten med medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kan elevhälsoteam i vuxenutbildningen bidra till ökad måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning? Att arbeta med ledning och stimulans och extra anpassningar gynnar det ett gemensamt förhållningssätt hos personalen? Att erbjuda digitala verktyg bidrar det att elever får färre utmaningar? Tre olika verksamheter berättar om hur de arbetat för att förändra sin verksamhet.

 • 24
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.30 Köping, Vuxenutbildningen i Köping, Glasgatan 20 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 211026
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tanken att upptäcka och kartlägga elevers behov för att kunna sätta in resurser så tidigt som möjligt har tre olika vuxenutbildningar som bedrivit utvecklingsprojekt gemensamt. De valde olika vägar för att förändra sin verksamhet. En kommun har etablerat ett elevhälsoteam som ska samordna pedagogiska insatser. En annan valde att etablera en lärstudio som fungerar som ett digitalt och ambulerande resurscentra. En tredje har skapat ett förändrat förhållningssätt genom kollegiala diskussioner. Du möter alla tre verksamheterna, Vuxenutbildningen i Köping, Viadidakt vuxenutbildning i Katrineholms och Vingåkers kommun samt Norra Västmanlands utbildningsförbund, under tematräffen.

Under dagen får du tid till erfarenhetsutbyte med andra deltagare och du får också information om statsbidraget Särskilda insatser inom skolan, så kallat SIS-bidrag

Medverkande

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 010-473 50 46
Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-473 54 11

Målgruppsbeskrivning

Du är lärare, specialpedagog, speciallärare eller rektor på vuxenutbildningen och är intresserad av förändringsarbete.

Syfte

Syftet för tematräffen är att du som deltagare ska få kunskap om olika arbetssätt som kan bidra till att öka måluppfyllelsen för elever med funktionsnedsättning som läser på kommunal vuxenutbildning. Under dagen får du ta del av tre inspirerande exempel på verksamheter som drivit utvecklingsprojekt. Du får även möjlighet att byta erfarenheter med andra deltagare.

Mål

Efter tematräffen har du kännedom om:

 • att organisera och etablera elevhälsoteam för vuxenutbildningen
 • ett pedagogiskt arbetssätt med digitala lärverktyg som kan underlätta för elever att nå kunskapskraven
 • att skapa ett gemensamt förhållningssätt kring ledning och stimulans och extra anpassningar
 • bidraget särskilda insatser inom skolan, SIS-bidrag

Upplysningar om innehåll

Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 010-473 50 46
Mariana Wik, mariana.wiik@spsm.se, 010-473 54 11

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux

Övrigt

Du gör en anmälan med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse ut via e-post. Vid eventuell överanmälning sker ett urval.

Observera! Om du får förhinder att delta vänligen avboka din plats.

Under http://www.spsm.se/fortbildning hittar du information om hur du bokar av.

Kaffe, te och smörgås ingår på förmiddagen. Lunch sker på egen hand.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 21 augusti 2019 Granskat måndag 14 oktober 2019