Hoppa till innehåll

Verktyg för en inkluderande förskola

Välkommen till en konferens om hur förskolan kan utveckla inkluderande kvaliteter.

 • 05
  torsdag
  december 2019
  09.00 - 12.00 Stockholm, Downtown Camper, Brunkebergstorg 9
 • Typ av aktivitet: Konferens
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 217894
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Välkommen till en konferens om hur förskolan kan utveckla inkluderande kvaliteter.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education är en europeisk samarbetsorganisation som stödjer Europas länder att utveckla inkluderande utbildningssystem. Europarådet rekommenderade Europas länder 2018 att ta råd och stöd av European Agency i frågor som rör inkluderande utbildningssystem.

Inclusive Early Childhood Education, IECE, är ett projekt som drivits av European Agency för att utforska hur förskolan kan utveckla ett inkluderande förhållningssätt. Professor Eva Björck Åkesson var vetenskaplig expert för projektet och Botkyrka kommun deltog i projektet.

Botkyrkas förskolor prövade självreflektionsverktyget under 2018. Studenter på Special­pedagogprogrammet vid Stockholms Universitet, Amal Abbas och Emelie Addensten, följde arbetet genom enkäter och intervjuer som publicerats i en examensuppsats, Självreflektion avseende inkludering i förskolan, Förskollärares upplevelser av ett självreflektionsverktyg. Under konferensen kommer Hanna Ginner Hau och Åsa Larsson att presentera examens­uppsatsens slutsatser. Eva Björck Åkesson kommer att presentera projektets slutsatser om inkludering i relation till förskolans nya läroplan.

Medverkande

Eva Björck Åkesson, professor i Specialpedagogik, vetenskaplig expert för projektet Inclusive Early Childhood Education, IECE, European Agency for Special Needs and Inclusive Education

Hanna Ginner Hau, leg. psykolog FD, studierektor för masterprogrammet vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet

Åsa Larsson, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten

Syfte

Ett seminarium om förskolans uppdrag att inkludera alla barn oavsett funktionsförmåga. Vad säger styrdokumenten och hur säkerställa att verksamheten utvecklar inkluderande kvaliteter genom att uppmärksamma barns behov av en tillgänglig och delaktig daglig verksamhet?

Mål

Deltagarna har fått ökad kunskap om inkludering som ett system och hur tillgänglighet och delaktighet är förutsättningar för att utveckla inkluderande kvaliteter. Deltagarna har fått kännedom om ett självreflektionsverktyg som kan ge stöd för att utveckla inkluderande kvaliteter.

Upplysningar om innehåll

Elisabeth Högberg, elisabeth.hogberg@spsm.se, 0104735008
Lars-Åke Larsson, lars-ake.larsson@spsm.se, 0708967278


Publicerat torsdag 24 oktober 2019 Granskat torsdag 21 november 2019