Vad är Stödmaterial Elevhälsa?

Hur kan skolan skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande? Här får ni möjlighet att praktiskt arbeta med fyra reflektionsunderlag som kan ge stöd i att utveckla skolans elevhälsoarbete. 

 • 25
  torsdag
  oktober 2018
  09.30 - 15.00 Gällivare, Folkets hus, Hantverkaregatan 5 Gällivare
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 169012
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Stödmaterial elevhälsa har tagits fram av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att ge skolor stöd att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan som ett tvärprofessionellt team. Det kan även användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan.

Under denna tematräff får du möjlighet att praktiskt arbeta med de olika reflektionsunderlagen i Stödmaterialet. Reflektionsunderlagen tydliggör elevhälsans uppdrag och kan användas tillsammans med lärare och övrig skolpersonal för att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Syftet med reflektionsunderlagen är att få syn på och samtala om den egna verksamheten.

Medverkande

Annika Esperi, annika.esperi@spsm.se, 010 473 57 90
Jenny Bergström, jenny.bergstrom@spsm.se, 010-473 53 32
Maria Götesson, maria.gotesson@spsm.se, 010 473 54 01
Monika Vigetun, monika.vigetun@spsm.se, 010-4735456

Målgruppsbeskrivning

Stödmaterialet vänder sig i första hand till rektor och den samlade elevhälsan.

Syfte

Syftet är att du som deltagare får stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare konkret arbetat med Stödmaterial elevhälsa.

Upplysningar om administration

Ann-Louise Eriksson, ann-louise.eriksson1@spsm.se, 010-473 55 24
Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår

Dagen startar med kaffe och smörgås.Publicerat torsdag 28 juni 2018 Granskat fredag 7 september 2018