Vad är en tillgänglig lärmiljö? del 1

Tillgänglighetsmodellen med indikatorer presenteras.

Fysisk, social, pedagogisk miljö samt förutsättningar för lärande.

Presentation av hur självskattning av lärmiljön kan genomföras.

 • 21
  onsdag
  mars 2018
  09.00 - 16.00 Växjö, Quality Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan 11
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 139769
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen utgår från begreppet tillgänglighet och beskriver tillgänghetsmodellen. Den ska väcka tankar på hur lärmiljön kan förbättras för barn och elever och hur värderingverktyget kan användas som en utgångspunkt för att genomföra förändringar av lärmiljön.

Träffen genomförs i föreläsningsform och beskriver vad tillgänglig utbildning innebär utifrån SPSM:s Värderingsvertyg för tillgänglig utbildning.

Det finns möjlighet att gå fortsättningskursen Att utveckla en tillgänglig lärmiljö.

Medverkande

Rodhe Jonsson, rodhe.jonsson@spsm.se, 010 4735425
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är pedagoger, elevhälsopersonal och skolledare.

Syfte

Syftet är att skapa förståelse för vad tillgänglig lärmiljö innebär enligt SPSM:s modell och på vilket sätt den skapar förutsättningar för barns och elevers lärande. Den ska också ge kännedom om hur värderingsverktyget fungerar.

Mål

Deltagarna ska känna sig förtrogna med vad Tillgänglighetsmodellen innebär.

Deltagarna ska kunna använda värderingsverktyget.

Upplysningar om innehåll

Rodhe Jonsson, rodhe.jonsson@spsm.se, 010 4735425
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Upplysningar om administration

Christina Larsson, christina.larsson@spsm.se, 010-473 57 44

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildning

 

Förtäring

Kaffe: Ingår

Vill ni förboka lunch på konferensstället går det bra att anteckna det i meddelanderutan vid anmälan. Lunch bekostas av deltagaren själv.Publicerat måndag 13 november 2017 Granskat torsdag 22 februari 2018