Hoppa till innehåll

Utvecklingsstörning, utvecklingsmöjligheter

Den nätbaserade baskursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning (IF).

 • 28
  tisdag
  januari 2020
  -
  24
  söndag
  maj 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 221359
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller både teori och erfarenhetsutbyte och ger grundläggande kunskaper om:

 • Utvecklingsstörning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Styrdokument
 • Kunskapsbedömning
 • Tillgänglig lärmiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227

Målgruppsbeskrivning

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare, lärare, specialpedagog, speciallärare i förskola, grundskola med integrerade elever, grundsärskola, gymnasiesärskola eller särskild utbildning för vuxna, och som i ditt arbete undervisar barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning (IF).

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö, med utgångspunkt i ett tydligt barnrättsperspektiv.

Som deltagare får du kunskap om utvecklingsstörning, IF, sett ur olika perspektiv, om lärande, styrdokument, kunskapsbedömning samt hur du kan arbeta för att skapa en god och tillgänglig lärmiljö för barn, elever och vuxenstuderande med utvecklingsstörning, IF.

Mål

Efter kursen har du som deltagare grundläggande kunskaper och förståelse om:

 • Utvecklingstörning, sett ur olika perspektiv
 • Om lärande
 • Styrdokument
 • Kunskapsbedömning
 • Tillgänglig lärmiljö

 

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Förutsättningar för att erhålla kursintyg är att:

 • aktivt reflektera och diskutera filmer och artiklar samt givna frågeställningar på kursforum inom fastställd tid
 • lämna in loggbok efter varje delmoment
 • besvara kursutvärderingen


Publicerat tisdag 3 december 2019 Granskat söndag 26 januari 2020