Utveckla tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med hörselnedsättning

Grundläggande kurs för dig som möter barn och elever med hörselnedsättning. Kursen består av två fysiska träffar. Kursen består av föreläsningar och aktivt deltagande där utrymme ges för reflekterande samtal mellan deltagarna. Mellan de två kurstillfällen utförs en uppgift av dig som deltagare. Uppgiften utgör ett viktigt underlag för kursdag två.

 • 28
  fredag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • 23
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 168726
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursens innehåll fokuserar på styrdokument, didaktik, tillgängliga lärmiljöer, delaktighet och aktuell forskning inom såväl medicin som didaktik. De två kursdagarna handlar om hur du kan utforma tillgängliga lärmiljöer för barn och elever med hörselnedsättning. Stort utrymme ges för reflekterande samtal där möjlighet ges att göra kopplingar till din egen praktik.

 

Tidsomfattning: 2 heldagar för de fysiska träffarna samt 1 dag för utförande av kursuppgift.

Medverkande

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagog, fritidspedagog samt rektor.

Syfte

Syftet med kursen är att du som deltagare ökar din kompetens att skapa goda förutsättningar för barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Mål

Målet med kursen är att du:

 • Konkret har upplevt hur det kan vara att ha en hörselnedsättning i en lärande aktivitet
 • Har ökad förmåga att utforma en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning
 • Har ökad kunskap utifrån ett medicinsk kunskap för att kunna motverka och kompensera för konsekvenser av hörselnedsättningen i utformandet av lärmiljön

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 010-4735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration

Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 11 juni 2018 Granskat torsdag 14 juni 2018