Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av vårt stödmaterial

Vi presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för elevhälsan som kan vara en inspiration och stöd i att utveckla skolans elevhälsoarbete.

 • 13
  tisdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Linköping, Missionskyrkan, Ängen, Drottninggatan 22
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 169380
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för elevhälsan som kan inspirera och stödja elevhälsopersonal i sitt utvecklingsarbete på skolan. Vi går igenom begreppen hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete utifrån aktuell forskning och tar även upp goda exempel på hur elevhälsoteam kan arbeta.

Medverkande

Mia Häggeborn, mia.haggeborn@spsm.se, 010-473 6359
Lena Fagerdahl- Claesson, lena.fagerdahl-claesson@spsm.se, 0705245723
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsopersonal tillsammans med rektor eller elevhälsochef.

Syfte

Du som deltagare får kunskap om hur du kan få stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Du som deltagare har kunskap om vårt stödmaterial för elevhälsan.

Upplysningar om innehåll

Lena Fagerdahl- Claesson, lena.fagerdahl-claesson@spsm.se, 0705245723
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Mia Häggeborn, mia.haggeborn@spsm.se, 010-473 6359
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 26 juni 2018