Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av vårt stödmaterial

Vi presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för elevhälsan som kan vara en inspiration och stöd i att utveckla skolans elevhälsoarbete.

 • 22
  tisdag
  januari 2019
  13.00 - 16.00 Karlstad, Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11
  https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/karlstad/scandic-winn/moten-konferenser-events
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 169374
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för elevhälsan som kan inspirera och stödja elevhälsopersonal i sitt utvecklingsarbete på skolan. Vi går igenom begreppen hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete utifrån aktuell forskning och tar även upp goda exempel på hur elevhälsoteam kan arbeta.

Du som tidigare har deltagit i den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning”, kommer att känna igen de reflektionsunderlag som presenteras på tematräffen.

Medverkande

Mia Häggeborn, mia.haggeborn@spsm.se, 010-473 6359
Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsopersonal tillsammans med rektor eller elevhälsochef.

Syfte

Du som deltagare får kunskap om hur du kan få stöd i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

Mål

Du som deltagare har kunskap om vårt stödmaterial för elevhälsan.

Upplysningar om innehåll

Mia Häggeborn, mia.haggeborn@spsm.se, 010-473 6359
Susanne Adelmar Johansson, susanne.adelmar-johansson@spsm.se, 0104735499
Marie-Anne Angvén, marie-anne.angven@spsm.se, 010-4736647

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 010-4736029

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 26 juni 2018 Granskat onsdag 12 december 2018