Hoppa till innehåll

Utveckla skolans elevhälsoarbete med hjälp av Stödmaterial elevhälsa

Så kan ni använda Stödmaterial elevhälsa för att utveckla skolans elevhälsoarbete genom ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt.

 • 22
  torsdag
  oktober 2020
  09.00 - 11.00 Digital tematräff via Zoom
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 245820
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Stödmaterial elevhälsa syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Förmiddagen innehåller en föreläsning om elevhälsoarbete utifrån olika forskarperspektiv samt information om Stödmaterial elevhälsa. Det kommer finnas utrymme för frågor.

Stödmaterial elevhälsas olika delar:

 • Den nätbaserade kursen ”Att höja skolans elevhälsokompetens – ett processarbete för likvärdig utbildning.”
 • Handledningen ”Det lilla ordet främst – ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.”
 • Reflektionsunderlagen Pyramiden, Spelet, Rummet och Hjärtat – som komplement till handledningen ovan.
 • FoU-skrifterna ”Elevhälsoarbete under utveckling - en antologi (2018)” och ”Samordning för ett hållbart elevhälsoarbete (2020)” framtagna utifrån samverkan med forskare.

Ta gärna del av materialet i förväg på www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/

Zoom-länk till tematräff skickas till deltagare via e-post.

Medverkande

Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121

Målgruppsbeskrivning

Elevhälsochefer, rektorer och/eller personal inom elevhälsan.

Syfte

Syftet är att utifrån olika forskarperspektiv reflektera kring hur Stödmaterial elevhälsas olika delar kan vara ett stöd för ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan.

Mål

Målet är att du som deltagare har fått information om Stödmaterial elevhälsas olika delar, samt hur de på olika sätt kan vara ett stöd i ett utvecklingsarbete.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72
Camilla Hallström, camilla.hallstrom@spsm.se, 073-8195908

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat onsdag 21 oktober 2020