INSTÄLLD Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Vi utgår från aktuella frågeställningar där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

  • 27
    torsdag
    september 2018
    13.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
  • Typ av aktivitet: Tematräff
  • Aktivitets-ID: 153993
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Möjlighet ges till ett kollegialt lärande genom diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna delar med sig av den egna kommunens arbete med kvalitetssäkring, rutiner, utredningsförfarande, fallbeskrivningar och dokument.

Utformandet av träffen sker i samråd med kursansvariga.

Medverkande

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435

Målgruppsbeskrivning

Till de personer i Östra regionens kommuner som har ansvar att utreda och fatta beslut om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att skapa ett forum för kollegialt lärande kring genomförande av utredning och rutiner för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Styrdokument och kvalitetssäkring står i focus.

Mål

Du som deltagare ska ha fått ökad kunskap om utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Irene Sigfridsson, irene.sigfridsson@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 16 februari 2018 Granskat måndag 17 september 2018