Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Den nätbaserade kursen ger kunskap om utvecklingsstörning, skolans stödinsatser, rutiner för utredning samt möjligheter och konsekvenser av mottagande i skolformerna.

 • 04
  torsdag
  oktober 2018
  -
  21
  onsdag
  november 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 162775
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte kring vilka krav och regelverk som gäller för barn och elevers rätt att läsa enligt grundsärskolans och gymnasiesärskolans kursplaner.

Kursen består av fem moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Utvecklingsstörning
 • Stödinsatser i skolan
 • När frågan om annan skolform väcks och beslutas
 • Framtida möjligheter och konsekvenser av mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum, samt inlämningsuppgifter. 

Medverkande

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564

Målgruppsbeskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som arbetar med utredning och beslut inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Det kan vara en fördel om flera från mottagningsteamet i kommunen går kursen tillsammans.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om utvecklingsstörning, kartläggning, pedagogisk bedömning och rutiner vid utredning, samt framtida konsekvenser vid mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • utvecklingsstörning
 • utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • kartläggning och pedagogisk bedömning
 • kvalitetssäkring av rutiner vid utredning och mottagande
 • framtida konsekvenser av mottagande i skolformerna.

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01
Annika Jansson, annika.jansson@spsm.se, 010-4735564

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Verktyg för kartläggning

Publicerat tisdag 15 maj 2018 Granskat måndag 17 september 2018