Utredning och mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola

Den nätbaserade kursen ger kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, skolans stödinsatser, rutiner för utredning samt konsekvenser av mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Kursen behandlar även riktlinjer för den obligatoriska förskoleklassen och  urval till gymnasiesärskolans nationella program.

 • 04
  måndag
  oktober 2021
  -
  03
  fredag
  december 2021
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 279157
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Den nätbaserade kursen innehåller teori och erfarenhetsutbyte kring vilka krav och regelverk som gäller för barn och elevers rätt att läsa enligt grundsärskolans och gymnasiesärskolans kursplaner.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Intellektuell funktionsnedsättning 
 • Stödinsatser i skolan
 • När frågan om annan skolform väcks och beslutas
 • Framtida möjligheter och konsekvenser av mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • Urval till gymnasiesärskolans nationella program

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum, samt inlämningsuppgifter. 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Jenny Almkvist, jenny.almkvist@spsm.se, 010-4735227
Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Målgruppsbeskrivning

Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som arbetar med utredning och beslut inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola. Det kan vara en fördel om flera från mottagningsteamet i kommunen går kursen tillsammans.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, kartläggning, pedagogisk bedömning och rutiner vid utredning, samt framtida konsekvenser vid mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • intellektuell funktionsnedsättning 
 • utredning inför mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola
 • kartläggning och pedagogisk bedömning
 • kvalitetssäkring av rutiner vid utredning och mottagande
 • framtida konsekvenser av mottagande i skolformerna.

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Eva Jansson, eva.jansson@spsm.se, 010- 473 51 01

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Elevhälsa, Tillgänglighet, Verktyg för kartläggning, ÅtgärdsprogramPublicerat torsdag 13 maj 2021