Hoppa till innehåll

Undervisning av elever på olika kunskapsnivåer och med olika behov

Kursen ger dig möjlighet att utveckla din kompetens att möta elevers olikheter i undervisningen. Du får ökad kunskap om hur du kan möta alla elevers behov, förutsättningar och kunskapsnivåer.

 • 21
  torsdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Radisson Blu Hotel, Östergatan 10
  www.spsm.se
 • 11
  torsdag
  april 2019
  09.00 - 16.00 Malmö, Radisson Blu Hotel, Östergatan 10
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161814
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I kursen går vi igenom:

 • tankar kring "när alla gör samma men på olika sätt"
 • hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö
 • hur du kan planera och genomföra undervisning, med gruppen som bas, utifrån elevers olika behov och förutsättningar
 • hur du kan anpassa undervisningens innehåll och svårighetsgrad i gemensamma arbetsområden utifrån elevernas behov, förutsättningar och kunskapsnivåer
 • pedagogiska strategier

Under kursen utbyter vi erfarenheter och samtalar kring komplicerade undervisningssituationer så att ni får goda exempel som kan inspirera till er i er undervisning.

Vi resonerar också kring olika roller beroende på om du arbetar som specialpedagog, lärare eller elevassistent. Vi sätter ljuset på elevassistentens dilemma och vad det kan få för konsekvenser för elevernas delaktighet och lärande.

Medverkande

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798
Ann Oxenholt, ann.oxenholt@spsm.se, 010-4735375

Målgruppsbeskrivning

Till arbetslag med pedagogiskt ansvar.

Syfte

Kursens syfte är att:

 • öka din kunskap om en tillgänglig lärmiljö
 • ge verktyg så att du kan planera och genomföra undervisningen för elever med olika behov, förutsättningar och kunskapsnivåer inom ramen för den ordinarie gruppen
 • öka förståelsen för hur du kan främja varje elevs möjlighet till delaktighet

 

Mål

Efter avslutad kurs har du fördjupat dina kunskaper om pedagogiska strategier och fått verktyg för att planera och genomföra undervisningen så att varje elev upplever delaktighet oavsett behov, förutsättningar, kunskapsnivå och mål.

Upplysningar om innehåll

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat tisdag 19 februari 2019