Hoppa till innehåll

Två läroplaner – att undervisa grundsärskoleelever i grundskolan

En tematräff om att arbeta med två läroplaner i samma klassrum.

 • 10
  tisdag
  mars 2020
  09.00 - 16.00 Linköping, Scandic Frimurarehotellet, S:t Larsgatan 14
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 225862
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen behandlas följande:

 • kunskaper om och pedagogiska konsekvenser vid intellektuell funktionsnedsättning (IF),
 • likheter och skillnader mellan de båda läroplanerna
 • en anpassad och tillgänglig lärmiljö för integrerade elever
 • pedagogiska planeringar som stöd för att arbeta med läroplanerna.

Tematräffen utgår från barnrättsperspektivet, elevers delaktighet och styrdokumenten för grundskola och grundsärskola.

Tematräffen innehåller föreläsningar som varvas med film, praktiska övningar och samtal. Under tematräffen får du också möjlighet att i grupp diskutera och dela erfarenheter kring arbetet med integrerade elever. 

Medverkande

Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815
Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784

Målgruppsbeskrivning

Du som är lärare i grundskolan som möter och undervisar integrerade grundsärskoleelever i grundskolan, gärna tillsammans med skolans specialpedagog/speciallärare.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du får ökad kunskap om att arbeta integrerat med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan i grundskolan.

Mål

Efter avslutad tematräff har du grundläggande kunskap om

 • pedagogiska konsekvenser vid utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning
 • likheter och skillnader mellan de båda läroplanerna
 • en anpassad och tillgänglig lärmiljö för integrerade elever.

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Emma Herou, emma.herou@spsm.se, 010-4735784
Sofia Trapp, sofia.trapp@spsm.se, 0104735815

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Övrigt

Fika serveras, lunch på egen hand

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat torsdag 9 januari 2020 Granskat fredag 21 februari 2020