Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

I kursen får du kunskap i att arbeta med grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan. Du får också verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar och hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö anpassad efter elevernas behov och förutsättningar.

 • 27
  onsdag
  april 2022
  09.00 - 16.00 Via Zoom
 • 04
  onsdag
  maj 2022
  09.00 - 16.00 Via Zoom
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 300039
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Syftet med kursen är att du får kunskap i att arbeta med  två kursplaner i samma klassrum.

Innehåll:

-skapa pedagogiska planeringar

-pedagogiska konsekvenser av intellektuell funktionsnedsättning

-utredning och mottagande i grund- eller gymnasiesärskolan

-pedagogiska strategier och lärverktyg

-tillgängliga lärmiljöer, ledning och stimulans samt delaktighet

-betyg och bedömning

Kursen innehåller föreläsningar filmade illustrationer och praktiska övningar. Under kursen får du möjlighet att i grupper diskutera och dela erfarenheter. Kursen innehåller en mellanliggande uppgift. 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Ewa Bohlin, ewa.bohlin@spsm.se, 0104735654
Åsa Bäckman, asa.backman@spsm.se, 076-000 37 20
Anna Olsson, anna.olsson@spsm.se, 010-473 50 11

Målgruppsbeskrivning

Lärare som undervisar grundsärskoleelever som är integrerade i grundskolan.

Mål

Du har fått kunskap i att undervisa elever i grundsärskolan som är integrerade i grundskolan. Du har också fått kunskap om hur du genom att arbeta med pedagogiska planeringar kan skapa en tillgänglig undervisning anpassad efter elevernas behov och förutsättningar. 

Funktionsnedsättningar

Intellektuell funktionsnedsättning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Sameskola, Specialskola

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Kursen är en två-dagarskurs.Publicerat tisdag 25 januari 2022