Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar i lärmiljön.

 • 12
  tisdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • 27
  onsdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 189949
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Litteraturlista:

 Grundsärskola 

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Integrerade elever publikation Skolverket

 

 

 

 

 

 

 

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen

Syfte

Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön. Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får en fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner, pedagogiska planeringar, den nya digitaliseringen, bedömning och anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö.

Mål

Du som deltagare får tillsammans med ditt arbetslag:

- kunskaper i arbetet med kursplaner för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

- verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Åsa Holm, asa.holm@spsm.se, 010-473 57 13
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola, Grundsärskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 7 januari 2019 Granskat tisdag 19 februari 2019