Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum – integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, mottagande och utredning i grundsärskolan, intellektuell funktionsnedsättning, tillgänglig lärmiljö samt pedagogiska planeringar.    

 • 25
  onsdag
  november 2020
  09.00 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 250966
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, mottagande och utredning i grundsärskolan, intellektuell funktionsnedsättning, tillgänglig lärmiljö samt pedagogiska planeringar.

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk-estetiska lärare i grundskolan som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Även rektor är välkommen.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du får grundläggande kunskap om att arbeta integrerat med elever som läser enligt grundsärskolans läroplan i grundskolan.

Mål

Efter avslutad tematräff har du grundläggande kunskap om:

 • Utredningar och mottagande i grundsärskola
 • Intellektuell funktionsnedsättning, IF
 • Ledning och stimulans – extra anpassningar
 • Grundsärskolans läroplan
 • Pedagogisk planering, PP

      

 

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Övrigt

Referenslitteratur:

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Skolverket, Bedömningsportalen

Skolverket, Integrerade elever 

Skolverket,  Läroplan för Grundsärskola ( reviderad 2018)

Specialpedagogiska skolmyndigheten,   Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning     Publicerat onsdag 21 oktober 2020