Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum - grundläggande tematräff kring integrerade grundsärskoleelever i grundskolan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, intellektuell funktionsnedsättning, tillgänglig lärmiljö, mottagande i grundsärskolan samt pedagogiska planeringar.

 • 05
  torsdag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208317
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen kommer att ge dig ökade kunskaper kring hur pedagogiska planeringar kan vara ett stöd i att skapa tillgängliga lärmiljöer för integrerade grundsärskoleelever i grundskolan.

 • Genomgång av intellektuell funktionsnedsättning och dess pedagogiska konsekvenser
 • Mottagande i grundsärskolan
 • Grundsärskolans läroplan
 • Pedagogiska planeringar 

 

Litteraturlista:

Läroplan för grundsärskolan

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

 

 

 

 

 

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.     

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får grundläggande kunskap i att arbeta i två kursplaner i samma klassrum, pedagogiska planeringar, anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö, intellektuell funktionsnedsättning samt mottagande i grundsärskola.

Mål

Efter avslutad kurs har du som deltagare fått grundläggande kunskap om:

 • Intellektuell funktionsnedsättning
 • Mottagande i grundsärskolan
 • Pedagogiska planeringar
 • Grundsärskolans läroplan

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Grundskola

Teman

Lärmiljö, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 28 maj 2019 Granskat onsdag 26 juni 2019