Hoppa till innehåll

Två kursplaner i samma klassrum - fördjupad tematräff kring integrerade grundsärskoleelever i grundskolan

Du och ditt arbetslag får tillsammans med andra möjlighet att fördjupa era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, tillgänglig lärmiljö, undervisning och pedagogiska planeringar.

 • 27
  fredag
  september 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 208892
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen kommer att ge dig ökade kunskaper kring hur pedagogiska planeringar kan vara ett stöd i att skapa tillgängliga lärmiljöer för integrerade grundsärskoleelever i grundskolan. Tematräffen innehåller föreläsningar, film och erfarenhetsutbyte.

-Du som deltagare får kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan.

-Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.

-Tillgänglig lärmiljö och undervisning

-Pedagogisk planering

 

Litteraturlista:

Läroplan för grundsärskola 2011, Skolverket

Läroplan för grundskolan 2011, Skolverket

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Delaktighet-ett arbetssätt i skolan, SPSM

Tillgänglig lärmiljö - värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, SPSM

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.    

Syfte

En fördjupad tematräff om arbetet med att integrera grundsärskolelever i grundskolan - två kursplaner i samma klassrum där arbetslaget/ läraren kommer att få ytterligare kunskaper kring integrerade elevers lärande och sin egen process i undervisningen för att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla elever. Stor vikt kommer att läggas på arbetet med skolformernas kursplaner och att skapa pedagogiska planeringar samt erfarenhetsutbyte.

Mål

Efter avslutad kurs har du som kursdeltagare fått:

- ökade kunskaper och verktyg i det pedagogiska arbetet med integrerade elever

- ökade kunskaper kring skolformernas kursplaner och verktyg för att arbeta med  pedagogiska planeringar     

- tillgängliga lärmiljöer och undervisning

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 010 473 54 50
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Upplysningar om administration

Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04

Skolform

Grundskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 12 juni 2019 Granskat fredag 5 juli 2019