Hoppa till innehåll

Tillgängligt lärande med digitala verktyg i grund- och gymnasiesärskolan

Så kan du implementera arbetet med digitala verktyg i grund- och gymnasiesärskolan för att skapa en tillgänglig lärmiljö, och för att öka elevernas delaktighet.

 • 10
  torsdag
  september 2020
  14.00 - 16.00 Digital tematräff via ZOOM
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor
 • Aktivitets-ID: 243003
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

På tematräffen kommer vi att diskutera digitala resurser, hur kan vi använda dem och på vilket sätt gynnar det undervisning och lärande i grund- och gymnasiesärskola.

Vi utgår från styrdokumenten, aktuell forskning och nyheter om grundsärskolan och gymnasiesärskolan och tar del av andra myndigheters arbete runt digitalisering. Eftermiddagen består av föreläsning och arbete i smågrupper. Här kan du delge dina erfarenheter och diskutera din roll och dina utmaningar som skolledare och samordnare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.

Tematräffen utgår från barnrättsperspektivet.

 

Innehåll:

- digital kompetens

- digitala verktyg

- hur digitala verktyg främjar elevernas kunskapsutveckling

- tillgänglig lärmiljö

- elevernas delaktighet i undervisningen

 

 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426
Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92

Målgruppsbeskrivning

Rektor och samordnare inom förvaltning i grundsärskola och gymnasiesärskola.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som rektor och samordnare inom förvaltning får ett forum för diskussion och utbyte om digitala verktyg och hur de kan främja elevernas kunskapsutveckling i grundsärskolan och gymansiesärskolan.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare kunskaper om:

- digital kompetens

- digitala verktyg

- hur digitala verktyg främjar elevernas kunskapsutveckling

- tillgänglig lärmiljö

- elevernas delaktighet i undervisningen

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Gunilla Kihlgren, gunilla.kihlgren@spsm.se, 010-473 55 92
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0104735426

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärmiljö

Publicerat torsdag 2 juli 2020