Tillgänglig utomhuspedagogik

En nätbaserad kurs som behandlar utomhuspedagogikens fördelar i lärandet med aktiviteter som är tillgängliga för alla elever.

 • 04
  måndag
  september 2017
  -
  30
  torsdag
  november 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 117679
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är en kombination av nätbaserad kurs och fysiska träffar. I kursen varvas teori och praktik med föreläsningar och praktiska tillämpningar utomhus. I kursen ingår också att prova utomhusaktiviteter i den egna miljön. Innehållet har fokus på utomhuspedagogikens fördelar i lärandet med aktiviteter som är tillgängliga för alla elever. Det är en fördel om ni är minst två som deltar från varje enhet.

Kursen består av sex moment på följande områden:

 • Förberedelser
 • Tillgänglighet och delaktighet i utemiljö
 • Hemuppgift
 • Skolgården som lärmiljö
 • Hemuppgift
 • Tillgänglighet och delaktighet i utemiljö

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  I kursen igår två inlämningsuppgifter.

I kursen ingår 3 fysiska träffar i Västerås, 12 september, 12 oktober och 9 november.

Medverkande

Berit Nilsson, Berit.Nilsson@spsm.se, 0104735502
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Målgruppsbeskrivning

Personal inom grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskolan. Gärna minst två personer från varje arbetslag.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap om utomhuspedagogikens betydelse för inlärning och hur du kan skapa tillgängliga och delaktiga utemiljöer.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om:

 • hur aktiviteter utomhus kan gynna elevers lärande och hur du kan göra dessa tillgängliga för alla.

Upplysningar om innehåll

Berit Nilsson, Berit.Nilsson@spsm.se, 0104735502
Tarja Kalnins, tarja.kalnins@spsm.se, 010-4735439

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola

Teman

Fysisk aktivitet, Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat onsdag 23 augusti 2017