Hoppa till innehåll

Tillgänglig utbildning inom gymnasieskolan - samverkan förstelärare och specialpedagog/speciallärare

Tematräffens fokus är tillgänglig undervisning.

 • 17
  tisdag
  september 2019
  13.30 - 16.30 Skövde Kulturhus, Balder
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 209630
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Att med stöd av olika professioner möjliggöra en tillgänglig undervisning utifrån

- ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd

- planera och utforma en undervisning för alla

- främja närvaro och förebygga avhopp

- mentorskap- följa elevens kunskapsutveckling och studiesituation i elevens hela utbildning

Medverkande

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 010-4735897

Målgruppsbeskrivning

Förstelärare, specialpedagoger/speciallärare som utifrån respektive profession utvecklar elevers lärmiljö och studiesituation i gymnasieskolan

Syfte

Ökad medvetenhet och kunskap om vilka faktorer och perspektiv som kan ge ökad måluppfyllelse för elever med funktionsnedsättning, inom gymnasieskolan.

Mål

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan förstelärare och specialpedagoger/speciallärare få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Upplysningar om innehåll

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 010-4735897

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se


Publicerat tisdag 13 augusti 2019 Granskat lördag 24 augusti 2019