Tematräff om tillgänglig utbildning inom gymnasieskolan - samverkan förstelärare och specialpedagog/speciallärare

Tematräffens fokus är samverkan mellan förstelärare och specialpedagog/speciallärare för att möjliggöra en tillgänglig undervisning utifrån begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

 • 18
  onsdag
  april 2018
  13.30 - 16.30 Jönköping, Specialpedagogiska skolmyndigheten, ABF, Västra Storgatan 12
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 153183
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

Samverkan mellan förstelärare och specialpedagog/speciallärare, inom gymnasieskolan, för att möjliggöra en tillgänglig undervisning

Forskning inom området

Kartläggning

Planera och utforma en undervisning för alla

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd

Erfarenhetsutbyte

Medverkande

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562

Målgruppsbeskrivning

Förstelärare, specialpedagoger, speciallärare, rektor, elevhälsopersonal verksamma inom gymnasieskolan.

Syfte

Du som deltagare får ökad kunskap om att utforma en tillgänglig undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Mål

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan förstelärare och specialpedagog/speciallärare få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt.

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Gymnasieskola

Teman

Tillgänglighet

Publicerat måndag 19 februari 2018 Granskat torsdag 15 mars 2018