Tillgänglig lärmiljö på fritidshem

Tillgänglig lärmiljö på fritidshem

 • 16
  tisdag
  oktober 2018
  09.00 - 15.00 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
  www.spsm.se
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 161657
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En tematräff där deltagarna ges möjlighet till ökade kunskaper och ett kollegialt lärande med fokus på fritidshemmens verksamhet.

Vilka krav och styrdokument gäller?

Hur ser forskare på verksamheten?

Hur kan fritidshemmets styrkor användas för att stärka elevers lärande?

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Målgruppsbeskrivning

Lärare och rektorer på fritidshem, gärna arbetslag.

Syfte

Som deltagare får du ökade kunskaper om hur du kan anpassa lärmiljön för elever på fritidshem. Du får också diskutera dina erfarenheter med de andra kursdeltagarna.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare fått ökade kunskaper om hur du kan anpassa lärmiljön på fritidshemmet. Du har också fått möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Evelinn Fagerberg, evelinn.fagerberg@spsm.se, 010-4735438

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Fritidshem

Övrigt

Anmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart.
Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter!
se http://www.spsm.se/fortbildning

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 14 maj 2018 Granskat måndag 6 augusti 2018