Tillgänglig lärmiljö för elever och vuxenstuderande med synnedsättning

Så kan du tillgängliggöra lärmiljön för elever och vuxenstuderande med synnedsättning.

 • 17
  torsdag
  november 2022
  08.15 - 16.00
 • Typ av aktivitet: Webbinarium
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 323043
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

- Genomgång av ögat, synen och synfunktionerna

- Olika typer av synnedsättning och dess konsekvenser för lärande och samspel

- Metodiska verktyg och pedagogiska strategier

- Lästeknik

- Syntolkning

- Likvärdig utbildning - Delaktighet, tillgänglighet och inkludering

- Digitalt lärande och digitala verktyg

- Föreläsning utifrån egen erfarenhet med synnedsättning

- Övningar med fingerad optik

- Erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner 

 

Medverkande

Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Andreas Schönbeck, andreas.schonbeck@spsm.se, 0104735392

Målgruppsbeskrivning

Du som behöver lära dig mer om hur man skapar en likvärdig utbildning för elev och vuxenstuderande med synnedsättning.

OBS! Du som arbetar som resursperson (elev- eller lärarassistent), får delta om ansvarig lärare också deltar.

Mål

Efter avslutat webbinarie har du som deltagare kunskaper om hur man skapar en inkluderande och tillgänglig verksamhet så att elever och vuxenstuderande med synnedsättning känner sig delaktiga, och ges tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Fredrik Tomasson, fredrik.tomasson@spsm.se, 010-4735424

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Komvux som särskild utbildning, Utbildning i svenska för invandrare, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Delaktighet, Digitalt lärande, Lärandestrategier, Lärmiljö, Läromedel, Lärverktyg, Tillgänglighet

Övrigt

Obs! Målgruppen för detta webbinarie är personal som undervisar eller möter elever och vuxenstuderande med okulär synnedsättning som använder svartskrift som läs- och skrivmedium.

Detta webbinarie har inte blindhet, punktskrift eller cerebral synnedsättning (CVI) som fokus.

Om du undervisar, möter elever eller vuxenstuderande som använder punktskrift som läs- och skrivmedium eller har synnedsättning på grund av en hjärnskada (CVI) är du välkommen att anmäla dig till SPSM:s fortbildningsaktiviteter som har detta tema som fokus. Publicerat måndag 15 augusti 2022