Hoppa till innehåll

Tillgänglig lärmiljö för barn och elever med cerebral pares

Så kan du tillgängliggöra lärmiljön för barn och elever med cerebral pares.

 • 12
  torsdag
  november 2020
  13.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240692
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller föreläsningar, film och erfarenhetsutbyte. Vi samtalar kring metodik, anpassningar och strategier, bemötande samt förhållningssätt. Vi utbyter idéer och praktiska erfarenheter kring undervisning och lärmiljö för barn och elever med cerebral pares.

Innehåll:

 • visuell perception
 • kommunikation
 • förhållningssätt
 • delaktighet
 • barnrätt
 • bedömning
 • övergångar

Denna tematräff kommer eventuellt att genomföras digitalt, beroende på hur länge SPSM:s beslut om att begränsa fysiska möten ska gälla. Vi återkommer med ytterligare information efter den 15 augusti, om ett digitalt genomförande blir aktuellt.

Medverkande

Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se,
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83
Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till dig som i din verksamhet möter barn eller elever som har cerebral pares. Anmäl dig gärna tillsammans med specialpedagog eller speciallärare.
Du som arbetar som resursperson, som till exempel elev- eller lärarassistent, är välkommen tillsammans med ansvarig lärare eller pedagog.

Syfte

Som deltagare får du kunskaper om tänkbara pedagogiska konsekvenser av cerebral pares, om anpassningar, strategier och omgivningens betydelse för en tillgänglig lärmiljö. Du får också en ökad kunskap om barnrätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Tematräffen syftar till att du som deltagare får kunskaper som leder till insikter som ökar den tillgängliga lärmiljön för barn och elever med cerebral pares.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare grundläggande kunskaper om

 • tänkbara pedagogiska konsekvenser
 • anpassningar, strategier och omgivningens betydelse för en tillgänglig lärmiljö
 • en ökad kunskap om barnrätt för barn och elever med funktionsnedsättning
 • en ökad kunskap vid övergångar.

Funktionsnedsättningar

Rörelsehinder, Synnedsättning, Tal språk och kommunikation

Upplysningar om innehåll

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Camilla Widén, camilla.widen@spsm.se
Eva Lundström Wittenfelt, eva.lundstrom-wittenfelt@spsm.se, 010-473 55 83

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Publicerat onsdag 1 juli 2020