Hoppa till innehåll

Tematräffar om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) på grundläggande nivå

Under två tematräffar ger vi grunderna i alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Syftet är att du ska få kunskap och färdigheter för att kunna komma igång med AKK. Mellan tillfällena arbetar du med uppgifter som berör din egen verksamhet.

 • 24
  torsdag
  september 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • 04
  onsdag
  november 2020
  09.00 - 16.00 Malmö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Aktersalongen, Neptuniplan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 240330
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffarna varieras föreläsningar med filmade exempel, praktiska övningar, samtal och erfarenhetsutbyte. Mellan tillfällena arbetar du med uppgifter som berör din egen verksamhet.

Ur innehållet:

 • Vad är alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)?
 • Vilka behöver AKK?
 • Rätten till kommunikation
 • Hur du kan skapa en kommunikativ miljö med AKK
 • Olika AKK-vägar
 • Olika behov av AKK
 • Hur du kommer igång med AKK

Boel Heister Trygg och Ida Andersson, logopeder på Södra regionens kommunikationscenter (SÖK), föreläser om AKK.

Denna tematräff kommer eventuellt att genomföras digitalt, beroende på hur länge SPSM:s beslut om att begränsa fysiska möten ska gälla. Vi återkommer med ytterligare information efter den 15 augusti, om ett digitalt genomförande blir aktuellt.

Medverkande

Susanne Lindros, susanne.lindros@spsm.se, 010-473 53 88
Åsa Andersson, asa.andersson@spsm.se, 010-4735234
Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Målgruppsbeskrivning

Tematräffarna vänder sig till dig som i ditt arbete möter barn, elever eller vuxenstuderande med funktionsnedsättning som berör kommunikationen och som därför har behov av ökad kunskap inom AKK.

Syfte

Du får grundläggande kunskaper om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion.

Mål

Efter avslutad kurs har du grundläggande kunskaper inom alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och hur du kan skapa en tillgänglig och kommunikativ miljö.

Upplysningar om innehåll

Linda Gullberg, linda.gullberg@spsm.se, 010-4735798

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation

Publicerat torsdag 2 juli 2020