Tematräff Tillgänglig utbildning inom gymnasieskolan - samverkan förstelärare och specialpedagog eller speciallärare

Tematräffens fokus är samverkan mellan förstelärare och specialpedagog eller speciallärare för att möjliggöra en tillgänglig utbildning utifrån begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd.

 • 12
  onsdag
  september 2018
  13.30 - 17.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 169139
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehåll:

Samverkan mellan förstelärare och specialpedagog eller speciallärare för att möjliggöra en tillgänglig utbildning
Forskning inom området
Kartläggning
Planera och utforma en undervisning för alla
Ledning och stimulans , extra anpassningar, särskilt stöd
Erfarenhetsutbyte

Medverkande

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Målgruppsbeskrivning

Förstelärare, specialpedagoger, speciallärare, rektor, elevhälsopersonal verksamma inom gymnasieskolan.

Syfte

Du som deltagare får ökad kunskap om att utforma en tillgänglig undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar.

Mål

Genom samverkan och erfarenhetsutbyte mellan förstelärare och specialpedagog eller speciallärare få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt

Upplysningar om innehåll

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Gymnasieskola

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat fredag 15 juni 2018 Granskat onsdag 20 juni 2018