Tematräff: Stödmaterial elevhälsa och extra anpassningar

Vi inspirerar och presenterar hur stödmaterial elevhälsa och extra anpassningar kan användas för att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbete. Vi bjuder på fika.

 • 15
  torsdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Munkedal, Kommunhuset, Gullmarssalen
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 174082
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid tematräffen:

*introduceras och presenteras två webbaserade stödmaterial inom elevhälsa och extra anpassningar,
*ges det tillfälle till erfarenhetsutbyte och dialog,
*information om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, chef för elevhälsan, olika professioner inom den samlade elevhälsan samt pedagogisk personal i kommunal eller fristående verksamhet.

Syfte

Syftet är att presentera Specialpedagogiska skolmyndigheten och de webbaserade stödmaterialen inom området elevhälsa och extra anpassningar. Möjlighet kommer att ges till erfarenhetsutbyte.

Mål

Deltagarna har kunskap om hur stödmaterial elevhälsa och extra anpassningar kan vara till stöd för att utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Deltagarna har en kännedom om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Annika Martinsson, annika.martinsson@spsm.se, 010-4735596

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat tisdag 4 september 2018 Granskat fredag 9 november 2018
Tillbaka till toppen