Tematräff: Stödmaterial elevhälsa och extra anpassningar

Vid tematräffen introduceras och presenteras webbaserat stödmaterial inom elevhälsa och extra anpassningar.    

 • 13
  tisdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Åmål, Karlbergsgymnasiet, Lindgrenssalen, Schölinsgatan 7
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 173501
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid tematräffen:

*introduceras och presenteras två webbaserade stödmaterial inom elevhälsa och extra anpassningar,
*ges det tillfälle till erfarenhetsutbyte och dialog,
*ges information om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Anna-Karin Mattiasson-Ewelind, anna-karin.mattiasson-ewelind@spsm.se, 010-4735319
Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314
Annika Olsson, annika.olsson@spsm.se, 010-4735565

Målgruppsbeskrivning

Rektorer, chef för elevhälsan, olika professioner inom den samlade elevhälsan samt pedagogisk personal i kommunal eller fristående verksamhet.

Syfte

Syftet är att presentera Specialpedagogiska skolmyndigheten och de webbaserade stödmaterialen inom området elevhälsa och extra anpassningar. Möjlighet kommer att ges till erfarenhetsutbyte.

Mål

Deltagarna har kunskap om hur stödmaterial elevhälsa och extra anpassningar kan vara till stöd för att utveckla skolans förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. Deltagarna har kännedom om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Christina Westerberg, christina.westerberg@spsm.se, 0104735314

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat fredag 7 september 2018 Granskat fredag 21 september 2018