Tematräff Språkutvecklande arbetssätt vid hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten inbjuder förskollärare, fritidspedagoger och lärare som möter barn och elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning att delta i en träff med temat: språkutvecklande arbetssätt.

Tematräff där de som möter barn och elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning i förskola och skola får ökad kunskap om språkutvecklande arbetssätt och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

 • 22
  torsdag
  november 2018
  13.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare
 • Aktivitets-ID: 175699
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Föreläsning kring språkutvecklande arbetssätt som gynnar barn och elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning. Goda exempel från verksamheter som framgångsrikt arbetat språkutvecklande med målgruppen ges. Deltagarna får vid gruppsamtal möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra kring språkutvecklande arbetssätt i deras respektive verksamhet. Information om SPSM och det stöd som myndigheten erbjuder.

Medverkande

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare och lärare som arbetar inom förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Syfte

Att du som förskollärare eller lärare som möter barn och elever med hörselnedsättning i kombination med annan funktionsnedsättning får ökad kunskap om språkutveckling och språkutvecklande arbetssätt.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare fått

 • ta del av kunskap kring språkutvecklande arbetssätt
 • möjlighet till erfarenhetsutbyte kring betydelsefulla pedagogiska strategier för att stimulera god språkutveckling
 • exempel på språkutvecklande arbetssätt som kan gynna barn och eller elever i verksamheten
 • möjlighet att lyfta egna tankar kring jämställdhet samt språkutveckling ur ett genusperspektiv.

.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Carina Albertsson, carina.albertsson@spsm.se, 0104735344
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Specialskola

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval. Vid färre än 10 anmälda ställs tematräffen in.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat måndag 17 september 2018 Granskat måndag 19 november 2018
Tillbaka till toppen