Hoppa till innehåll

Tematräff på grundläggande nivå: Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att öka era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, intellektuell funktionsnedsättning, tillgänglig lärmiljö, mottagande och utredning i grundsärskolan samt pedagogiska planeringar.

 • 15
  onsdag
  januari 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 223412
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Litteraturlista:

Grundsärskola

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Integrerade elever publikation Skolverket

 

 

 

Medverkande

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får grundläggande kunskap i att arbeta i två kursplaner i samma klassrum, pedagogiska planeringar, anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö, intellektuell funktionsnedsättning samt mottagande i grundsärskola.

Mål

 • Utredningar och mottagandet i grundsärskola
 • Intellektuell funktionsnedsättning IF
 • Ledning och stimulans - Extra anpassningar
 • Grundsärskolans läroplan
 • Pedagogisk planering – PP

Samt kollegialt utbyte med andra lärare och rektorer

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Isabel Olsson, isabel.olsson@spsm.se, 010-4735436
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 26 november 2019 Granskat fredag 6 december 2019