Hoppa till innehåll

Fördjupad nivå: Två kursplaner i samma klassrum. Integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan

Du och ditt arbetslag får möjlighet att fördjupa era kunskaper kring ert arbete med två kursplaner i samma klassrum, tillgänglig lärmiljö, betyg och bedömning samt pedagogiska planeringar.

 • 31
  fredag
  januari 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 223421
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vi utgår från de två kursplanerna och skapar undervisningssituationer och pedagogiska planeringar.

Vi kommer att arbeta fram exempel på hur undervisningen anpassas efter elevens behov och förutsättningar genom att skapa en tillgänglig lärmiljö, där eleven blir delaktig i det pedagogiska och sociala sammanhanget i klassen.

Litteraturlista:

Grundsärskola

Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Bedömningsportalen Skolverket

Ekstam och Lindahl (2015). Gemensamma lärvägar Skolporten

Lundahl, C. (2013). Bedömning för lärande.

Östlund, D. (2016) Hur ska vi göra då? Praktiknära utveckling av en grundsärskolas arbete med bedömning för lärande

Skolinspektionen. (2016). Integrerade elever - Undervisningssituationen för elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan

Integrerade elever publikation Skolverket

 

 

 

Medverkande

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Målgruppsbeskrivning

Speciallärare, lärare och praktisk estetiska lärare i grundskola som undervisar integrerade elever som är mottagna i grundsärskolan och som får sin undervisning i grundskolan. Rektor är även välkommen.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i att undervisa integrerade särskoleelever i grundskolan.

Syfte

Syftet med kursen är att du och ditt arbetslag får fördjupad kunskap i att arbeta i två kursplaner i samma klassrum, pedagogiska planeringar, anpassningar för att skapa en tillgänglig lärmiljö, intellektuell funktionsnedsättning samt mottagande i grundsärskola.

Mål

 • Du som deltagare får kunskaper i arbetet med kursplanerna för integrerade elever i grundskolan som läser grundsärskolans kursplan
 • Du får verktyg att arbeta formativt genom pedagogiska planeringar samt att värdera tillgängligheten och anpassa lärmiljön.
 • Arbeta med framgångsfaktorer utifrån Skolinspektionens rapport (i grupp och med arbetslaget)
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Pedagogisk planering
 • Undervisning

 

Funktionsnedsättningar

Utvecklingsstörning

Upplysningar om innehåll

Therese Lindahl, therese.lindahl@spsm.se, 0708312710
Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se, 0104735450

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Sameskola, Specialskola

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 26 november 2019 Granskat fredag 17 januari 2020