Tematräff om tillgängliga lärmiljöer

Tematräff i form av Öppet hus om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara ett stöd i att skapa tillgängliga lärmiljöer.

 • 18
  onsdag
  april 2018
  13.00 - 17.00 Linköping, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Brigadgatan 19
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Fritidspedagog, Förskolechef, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Modersmålslärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 152167
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under vårt öppet hus och tematräff kommer vi att presentera vår tjänst Hitta läromedel, vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning samt DATE, ett lärmaterial för elever och personal. Dessutom kommer vi att informera om SPSM:s kursutbud.

Välkomna till en eftermiddag då ni kan reflektera och diskutera tillsammans med våra rådgivare i Linköping.

Vi finns på plats mellan kl. 13.00 -17.00, och det går bra att komma någon gång under den tiden.

Anmälan gör ni på www.spsm.se/kurser

Medverkande

Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06
Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger och skolledare som möter barn eller elever med funktionsnedsättningar från förskola till vuxenutbildning.

Syfte

Du som deltagare får kunskap om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) kan vara ett stöd i att skapa tillgänga lärmiljöer.

Mål

Du som deltagare har kunskap om hur Specialpedagogiska skolmyndigheten kan vara ett stöd i att skapa tillgängliga lärmiljöer.

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Torsten Yden, torsten.yden@spsm.se, 010-473 55 06

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Läromedel, Tillgänglighet

Publicerat torsdag 1 februari 2018 Granskat måndag 19 februari 2018