Tematräff om tillgänglig lärmiljö för nyanlända och flerspråkiga elever

Att skapa en interkulturell lärmiljö med pedagogisk och social tillgänglighet för nyanlända elever med funktionsnedsättning

 • 25
  onsdag
  april 2018
  13.00 - 16.00 Munkedal, Forum, Gullmarssalen, Centrumtorget 5
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 152539
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Innehållet i tematräffen kommer att fokusera på hur skolor kan skapa en interkulturell lärmiljö som främjar nyanlända och flerspråkiga elevers lärande genom pedagogisk och social tillgänglighet. Kommunikation och språkutvecklande arbetssätt är centrala delar av innehållet.

Under tematräffen kommer teori i form av föreläsningar varvas med erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Fahimeh Beheshti, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-473 5470
Charlotta Möller, charlotta.moller@spsm.se, 0104735563

Målgruppsbeskrivning

Skolledare, specialpedagog/speciallärare, sva lärare, klasslärare

Syfte

En mötesplats för erfarenhetsutbyte för pedagoger och skolledare som har nyanlända och flerspråkiga elever i sina verksamheter.

Mål

Ökad kunskap om interkulturellt förhållningssätt samt kunskap om hur man kan identifiera elevers svårigheter och förebygga konsekvenser av eventuell funktionsnedsättning genom extra anpassningar och särskilt stöd.

Upplysningar om innehåll

Charlotta Möller, charlotta.moller@spsm.se, 0104735563
Fahimeh Beheshti, fahimeh.beheshti@spsm.se, 010-473 5470

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Grundsärskola

Teman

Kulturell mångfald

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter att anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om aktiviteten och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före start. Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

 Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat onsdag 18 april 2018