Hoppa till innehåll

Tematräff Främja närvaro

Hur kan skolan arbeta för att systematiskt främja närvaro?

 • 05
  torsdag
  december 2019
  09.00 - 15.00 Nässjö, Kulturhuset Pigalle, Avenasalen, Mariagatan 2
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Skolhuvudman, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 213911
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Under tematräffen får du som deltagare möta skolor som arbetat strukturerat och relationellt med att främja närvaro och återfå elever till skolan. Tematräffen innehåller även dialog och erfarenhetsutbyte.

Medverkande

Maud Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257
Lenitha Örnstedt, lenitha.ornstedt@spsm.se, 070 7595179
Åsa Nyberg, asa.nyberg@spsm.se, 010-4735214

Målgruppsbeskrivning

Huvudman, rektor, elevhälsa

Syfte

Deltagare ska få möjlighet att ta del av lärande exempel och beprövad erfarenhet kring arbetet med att främja närvaro. Dagen ger möjlighet till dialog och erfarenhetsutbyte.

Mål

Deltagarna har ökad kunskap om bakomliggande orsaker till skolfrånvaro, skolans ansvar samt systematiskt arbete för att främja närvaro.

Upplysningar om innehåll

Maud Wildow, maude.wildow@spsm.se, 010-4735310
Karin Bankler, karin.bankler@spsm.se, 0104735507
Lenitha Örnstedt, lenitha.ornstedt@spsm.se, 070 7595179
Lena Samuelsson, lena.samuelsson@spsm.se, 010-4735257
Åsa Nyberg, asa.nyberg@spsm.se, 010-4735214

Upplysningar om administration

Sara Christiansson, sara.christiansson@spsm.se

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Publicerat onsdag 2 oktober 2019 Granskat tisdag 15 oktober 2019