Tematräff för verksamma inom hörselområdet

En tematräff där du som deltagare får kompetenshöjning kring undervisning av elever med hörselnedsättning i ämnet engelska och flerspråkighet.

 • 19
  torsdag
  april 2018
  09.00 - 16.00 Örebro, Conventum Konferens, Olof Palmes Torg 1
  http://www.conventum.se/vara-lokaler/conventum-konferens/index1,323.htm#.Woaef2eWyrQ
  http://www.conventum.se/fragor--svar/hitta-hit/index1,243.htm#.WoaekWeWyrQ
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 154491
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En tematräff för hörselpedagoger, pedagoger med hörselansvar samt kommunernas kontaktpersoner för hörselfrågor. Du kommer att få ta del av en föreläsning av Maria Grundel som arbetar som rådgivare i Specialpedagogiska skolmyndigheten. Maria har erfarenhet av att arbeta med ämnet engelska för elever som har en hörselnedsättning. Hon kommer även att beröra området flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning. Under dagen kommer ni få möjlighet till erfarenhetsutbyte och gruppsamtal.

Medverkande

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435
Anna Lindqvist, anna.lindqvist@spsm.se, 073-5446077

Målgruppsbeskrivning

Hörselpedagoger, specialpedagoger och hörselkontaktpersoner i länen: Värmland, Dalarna, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland

Syfte

Du som deltagare får kompetenshöjning kring undervisning av elever med hörselnedsättning i ämnet engelska. Du får även ta del av erfarenheter kring att arbeta med elever med flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning.

Tematräff med nätverkande inslag för pedagoger som är verksamma inom hörselområdet i mellersta regionen.

Mål

Du som deltagare har fått kunskap kring undervisning av elever med hörselnedsättning i ämnet engelska. Du har även fått ta del av erfarenheter kring att arbeta med elever med flerspråkighet i kombination med hörselnedsättning.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Anette Wiklund, anette.wiklund@spsm.se, 010-473 55 09
Eva Carlsson, eva.carlsson@spsm.se, 010-4735435

Upplysningar om administration

Evelina Sandström, evelina.sandstrom@spsm.se, 0104736029

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Läromedel, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat fredag 16 februari 2018 Granskat torsdag 15 mars 2018