Tematräff för skolledare i den nätbaserade utbildningen, Elevhälsokompetens - vad är det?

Tematräffen vänder sig till skolledare som går SPSM:s nätbaserade utbildning om elevhälsokompetens.

 • 28
  onsdag
  februari 2018
  09.00 - 12.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 141180
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Inledning av SPSM.

Dialog kring arbetet med att höja skolans elevhälsokompetens.

Summering av samtalen och erbjudande av fortsatt råd och stöd från SPSM.

Medverkande

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till skolledare som går SPSM:s nätbaserade utbildning om elevhälsokompetens.

 

Syfte

Att genom erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande få och ge andra stöd i sitt ledarskap i arbetet med att höja skolans elevhälsokompetens.

Mål

Att få ökad kunskap och inspiration i att leda arbetet med att höja skolans elevhälsokompetens.

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153
Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter att anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om aktiviteten och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före start. Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida. Publicerat torsdag 9 november 2017 Granskat fredag 9 februari 2018