Hoppa till innehåll

Tematräff för Skoldatatek 2.0 och liknande verksamheter

Tematräff för dig som i ditt arbete har fokus på digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik.

 • 07
  måndag
  december 2020
  08.30 - 16.00 Digital tematräff, via Zoom
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 251238
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff för dig som arbetar i Skoldatatek eller på annat sätt har fokus på digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik.

Ur innehållet:

 • Kort om nyheter från SPSM
 • Information och samtal om resultat från analysen ”Ökad inkluderingskapacitet med stöd av Skoldatatek 2.0”
 • Exempel från ett utvecklingsarbete om språkutvecklande arbetssätt, digitalisering och skolbibliotek med syfte att höja måluppfyllelsen på skolan
 • Forskning om matematik, med efterföljande diskussioner i smågrupper
 • Deltagares erfarenheter från utvecklingsarbete

Under dagen får du möjlighet att utbyta erfarenheter med deltagarna från andra kommuner kring aktuella frågeställningar:

 • Vilka erfarenheter har ni gjort och vad har ni lärt under coronatiden?
 • Hur kan ni ta tillvara dessa lärdomar framöver?
 • Hur inhämtar ni elevernas åsikter så att de kan påverka digital undervisning?
 • Vad krävs för att få distansundervisning att fungera för alla elever?
 • Vad innebär det för elever med funktionsnedsättning att undervisning sker digitalt?

Medverkande

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331

Målgruppsbeskrivning

Du som arbetar i Skoldatatek eller har ett stort engagemang för digitalisering, inkluderande processer och specialpedagogik inom skolan.

Syfte

Som deltagare får du kunskap om hur du kan utveckla Skoldatatek eller liknande verksamhet och på så sätt främja specialpedagogiska perspektiv i skolans digitaliseringsprocess.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare

 • kunskap om senaste forskningen kring matematik 
 • kunskap om olika perspektiv på digitala verktyg och arbetssätt för skolans inkluderande förmåga
 • fått exempel på en kommuns kompetensutvecklingsinsats
 • utvecklat idéer om nästa steg inom din verksamhet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269

Upplysningar om administration

Om du har frågor kring din anmälan eller ditt konto, kontakta ansvarig administratör via vårt kontaktformulär.

Vid kontakt med oss, uppge alltid namn och ID-nummer på aktiviteten.

Skolform

Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Digitalt lärande

Övrigt

Det är en fördel att delta återkommande p.g.a. vissa delar utvecklas i samverkan mellan Skoldatatek och liknande verksamheter.Publicerat måndag 19 oktober 2020