Hoppa till innehåll

Tematräff för dig som utifrån en central stödfunktion stödjer barn och elever med hörselnedsättning. Ett samverkansforum där kommun- stat och landsting samverkar.

Tematräff där du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare.

 • 18
  onsdag
  december 2019
  10.00 - 16.00 Stockholm, Campus, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 224246
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff där du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Medverkande

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Målgruppsbeskrivning

Hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag inom central stödfunktion i kommunen, pedagoger som jobbar lokalt eller centralt med hörselfrågor i kommunen, pedagoger som ger konsultativt stöd i hörselfrågor, pedagoger från kommunala hörselverksamheter och specialskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Syftet är även att du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare haft erfarenhetererfarenhetsutbyte tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du har samtalat om frågor och synliggjort potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat). 

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005
Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Utbildning i svenska för invandrare

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 27 november 2019 Granskat torsdag 5 december 2019