Hoppa till innehåll

Tematräff för dig som utifrån en central stödfunktion stödjer barn och elever med hörselnedsättning. Ett samverkansforum där kommun- stat och landsting samverkar

Tematräff där du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

 • 02
  onsdag
  oktober 2019
  09.30 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 209641
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräff där du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Medverkande

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Målgruppsbeskrivning

Hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag inom central stödfunktion i kommunen, pedagoger som jobbar lokalt eller centralt med hörselfrågor i kommunen, pedagoger som ger konsultativt stöd i hörselfrågor, pedagoger från kommunala hörselverksamheter och specialskolan.

Syfte

Syftet med tematräffen är att du som deltagare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger/ specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Syftet är även att du som deltagare ges möjlighet att samtala om frågor och synliggöra potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför (inom kommun/landsting eller stat).

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagare haft erfarenhetererfarenhetsutbyte tillsammans med andra kommunala hörselpedagoger, specialpedagoger med hörseluppdrag, specialpedagoger från landstinget samt statliga rådgivare. Du har samtalat om frågor och synliggjort potentiella utvecklingsområden som stödjer dig som deltagare i det arbete du utför.

Funktionsnedsättningar

Döv – hörselnedsättning

Upplysningar om innehåll

Johanna Fredman, johanna.fredman@spsm.se, 0104735408
Jenny-Anne Timåker, jenny-anne.timaker@spsm.se, 010-473 5005

Upplysningar om administration

Annika Clarin, annika.clarin@spsm.se, 010-473 56 04
Eva Timén, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 17 juli 2019 Granskat fredag 23 augusti 2019