Tematräff Elevhälsa - nytt stödmaterial

Denna tematräff vänder sig till chef eller samordnare för elevhälsa och introducerar och presenterar ett nytt webbaserat stödmaterial inom elevhälsa.

  • 20
    fredag
    april 2018
    09.00 - 12.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
  • Typ av aktivitet: Tematräff
  • Aktivitets-ID: 151688
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid tematräffen introduceras och presenteras ett nytt webbaserat stödmaterialet inom elevhälsa. Det nya materialet bygger på erfarenheter från den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens".

Vid träffen ges det tillfälle till erfarenhetsutbyte och dialog kring behov av framtida samverkan.

Information om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Målgruppsbeskrivning

Chef för barn- och elevhälsa i en kommun eller en person som har en samordnande funktion för elevhälsan.

Syfte

Syftet är att presentera Specialpedagogiska skolmyndighetens nya webbaserade stödmaterial inom området elevhälsa. Erfarenhetsutbyte kring möjligheter och utmaningar i verksamheten samt dialog om behov av framtida samverkan.

Mål

Deltagarna har kännedom om det stöd som SPSM erbjuder inom området elevhälsa.

Upplysningar om innehåll

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Gymnasieskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat måndag 12 februari 2018 Granskat fredag 23 februari 2018