Tematräff Elevhälsa - inspiration och erfarenhetsutbyte för elevhälsochefer.

Hur du som elevhälsochef kan skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta hälsofrämjande och förebyggande. 

 • 09
  fredag
  november 2018
  09.00 - 14.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 172827
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I erfarenhetsutbyte mellan deltagarna kommer bland annat följande områden att diskuteras:

Stöd till rektorer
Framgångsfaktorer och goda exempel
Samverkan mellan central och lokal elevhälsa
Elevhälsochefens uppdrag och roll 

Medverkande

Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Målgruppsbeskrivning

Du som är chef för elevhälsa i en kommun eller i en fristående verksamhet.

Förkunskaper

Ha tagit del av Specialpedagogiska skolmyndighetens Stödmaterial elevhälsa som finns på http://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/

Syfte

Syftet är att du som deltagare genom dialog och erfarenhetsutbyte får stöd och inspiration att vidareutveckla verksamhetens hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Mål

Att du som deltagare har fått ta del av olika verksamheters erfarenheter när det gäller det hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbetet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031
Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din kursanmälan som är personlig.

Efter kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om kursen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om kursplats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta i kursen ska avbokning ske före kursstart. Du kan själv boka av kursplats och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns micro, men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat torsdag 30 augusti 2018 Granskat torsdag 13 september 2018