Tematräff Digitalisering inom vuxenutbildning

Deltagarna ges möjligheter till att lära nytt samt utbyta erfarenheter kring digitalisering utifrån reviderad läroplan med förstärkt uppdrag gällande digitalisering. Tillfälle ges till att diskutera och utveckla digitala former för lärande inom vuxenutbildning.

  • 05
    onsdag
    september 2018
    13.00 - 16.30 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
  • Typ av aktivitet: Tematräff
  • Aktivitets-ID: 168611
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen innehåller:

- Föreläsning av rådgivare med särskild fördjupning inom It, datatek och digitalisering. Gunilla Almgren Bäck
- Presentation av det stöd som finns att tillgå genom SPSM, samt
- Pröva olika tankar och verktyg utifrån deltagarnas och respektive verksamhets egna utmaningar.
- Fika och gemensamma diskussioner och erfarenhetsutbyte samt idéer för eventuellt fortsatt innehåll och utveckling för nya tematräffar.

Medverkande

Christina Duvhammar, christina.duvhammar@spsm.se, 010-4735001
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308
Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269
Charlotta Sjölander, charlotta.sjolander@spsm.se, 010-4735272

Målgruppsbeskrivning

Personal inom vuxenutbildning

Syfte

Deltagarna erbjuds ökad kännedom, kompetens och förståelse för hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling. Skapa ökade möjligheter för likvärdig utbildning.

Mål

Ha ökad kännedom om digitaliseringens möjligheter för lärande inom vuxenutbildning.

Ha kännedom om olika verktyg och deras användningsmöjligheter utifrån deltagarnas och respektive verksamhets egna utmaningar.

Upplysningar om innehåll

Marie Wicksell, marie.wicksell@spsm.se, 0104735562
Gun Nilsson, gun.nilsson@spsm.se, 010473 5308

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Kommunal vuxenutbildning, Utbildning i svenska för invandrare

Teman

Digitalt lärande, Vuxnas lärande

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.Publicerat torsdag 14 juni 2018 Granskat måndag 25 juni 2018