Hoppa till innehåll

Tematräff CVI (cerebral vision impairment) hjärnsynskada - för pedagoger, resurspersoner och specialpedagoger som arbetar med barn och elever som har CVI

Kursdagarna innehåller föreläsningar och praktiska övningar inom området CVI.

 • 24
  torsdag
  oktober 2019
  09.00 - 15.30 Härnösand, Specialpedagogiska Skolmyndigheten, BraillesalenNybrogatan 14 C, 871 31 Härnösand
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 211064
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genomgång av CVI, ögat och synsystemet

Pedagogiska konsekvenser av CVI

Pedagogiska strategier av CVI

CVI och matematik

Praktiska övningar

Medverkande

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Målgruppsbeskrivning

Kursen erbjuds för dig som arbetar som pedagog med barn och elever med CVI. Du som är assistent eller resurs för barn/elev med CVI är välkommen tillsammans med ansvarig pedagog.

Syfte

Att deltagarna får mer kunskaper om Cerebral Vision Impairment, dess konsekvenser och anpassningar för att barn och elever ska bli delaktiga i verksamheten. 

Mål

Efter temadagen har kursdeltagaren får kunskap om dess konsekvenser och anpassningar i förskola och skola.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Catharina Månsson, catharina.mansson@spsm.se, 010 473 5572
Christina Näs, christina.nas@spsm.se, 010-4735547

Upplysningar om administration

Karin Heikkilä, karin.heikkila@spsm.se, 010-473 5477

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat onsdag 21 augusti 2019 Granskat tisdag 17 september 2019