Hoppa till innehåll

Tematräff CHARGE syndrom

En presentation om brister i självreglering vid CHARGE syndrom och hur anpassning hos den enskilde och anpassning i miljö behöver finnas livet ut för att stötta lärande och utveckling. Erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella. Detta är ett samarbete inom Nätverk CHARGE syndrom

 • 02
  torsdag
  april 2020
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Förälder
 • Aktivitets-ID: 219147
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En tematräff för att öka kunskapen om självregleringens betydelse och vilka konsekvenser det får för den enskilde när det fungerar bra eller mindre bra. Insikt i vad bristande sinnesimpulser kan innebära socialt och pedagogiskt.

Som deltagare får du exempel på anpassningar för personer med CHARGE syndrom.

Tematräffen kommer också innehålla en presentation av hur livet blivit påverkat för en förälder till ett barn med CHARGE syndrom.

Möjlighet till erfarenhetsutbyte för anhöriga och professionella.

 • Om svårigheter i självreglering. Hur kan vi förstå bättre och lindra effekterna när utmaningarna blir för stora. (Sonja Friberg, specialpedagog SPSM)
 • Case vuxen.(Frida Racksäter-Nerback, specialpedagog Mogård)
 • Case barn. (Jessica Jägryd, specialpedagog SPSM)
 • Ett lite annorlunda liv – en mammas berättelse och egna tankar. (Helen Andersson, förälder).
 • Temadiskussioner i mindre grupper.

Denna tematräff är ett samarrangemang mellan Mo gård och Nätverk CHARGE syndrom.

Medverkande

Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459
Christina Löf Jansson, christina.lof-jansson@spsm.se, 010 473 54 51

Målgruppsbeskrivning

Lärare, elevhälsopersonal, assistenter, vårdnadshavare, landstingspersonal

Syfte

Öka sin kunskap om självregleringens betydelse för personer med CHARGE syndrom och hur förmåga att anpassa sig påverkar delaktighet och att denna förmåga behöver ske livet ut.

Få del av vårdnadshavarens erfarenheter.

Att etablera flera kontakter och möta andra aktörer runt barn, elever och studeranden med CHARGE syndrom.

Mål

Efter tematräffen har du som deltagare:

 • förståelse för vad svårigheter i självreglering innebär och hur något av det kan lindras.
 • ökad kunskap om att anpassa lärmiljön och social miljö till mer delaktighet för barnet, eleven, den vuxne.

Upplysningar om innehåll

Sonja Friberg, sonja.friberg@spsm.se, 0104735459

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Alla skolformer, Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Yrkesvux, Annan pedagogisk verksamhet

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 12 november 2019 Granskat fredag 6 december 2019