Tematräff "Delaktighet, socialt samspel och kroppsspråk" för personal som arbetar med barn och elever med svår synnedsättning eller blindhet

Workshopen kommer att blanda teoretiska moment med praktiska övningar och diskussioner, där deltagarna både får egna upplevelser samt konkreta övningar som de kan göra med eleverna i en klass.

 • 04
  torsdag
  oktober 2018
  09.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Fritidspedagog, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 169953
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Ur innehållet:

 • Delaktighet.
 • Socialt samspel och sociala färdigheter.
 • Kroppsspråk.
 • Hur man kan använda drama och skönlitteratur för att utveckla begrepp, förstå känslouttryck, och skapa förutsättningar för socialt samspel och delaktighet.

Medverkande

Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010+4735163
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044

Målgruppsbeskrivning

Lärare, specialpedagoger och assistenter som arbetar direkt och indirekt med barn eller elever med svår synnedsättning eller blindhet. Även ledningsfunktioner samt elevhälsa är välkomna.

Förkunskaper

På förskolan eller skolan där man har sitt arbete finns barn eller elev med svår synnedsättning eller blindhet.

Syfte

Att deltagarna ökar sin kunskap om konsekvenser av svår synnedsättning eller blindhet vad gäller delaktighet, socialt samspel och kroppsspråk genom workshop och erfarenhetsutbyte.

Mål

Att genom workshop om delaktighet, socialt samspel och kroppsspråk samt erfarenhetsutbyte öka kompetensen att ge ett gott bemötande för barn och elever med blindhet i förskola och skola med fokus på ett gott lärande.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Michael Bergström Mörman, michael.bergstrom-morman@spsm.se, 010+4735163
Tina Björk, tina.bjork@spsm.se, 010-473 63 66
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044
Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Delaktighet

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter att anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om aktiviteten och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Bekräftelse om plats skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före start. Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: http://www.spsm.se/fortbildning

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida. Publicerat måndag 13 augusti 2018 Granskat tisdag 18 september 2018